Upute

Foto upute za nošenje PixieKid© Mei Tai nosiljke 

Foto upute za nošenje PixieKid© Sling nosiljke 

Tri koraka za brzo postavljanje bebe u PixieKid© Sling nosiljku

Video upute za nošenje PixieKid© Mei Tai nosiljke

Video upute za nošenje PixieKid© Sling nosiljke